Tag Archives: thiếu máu

Bàn Về Ăn Chay Thiếu Máu

Chúng ta hay được các bác sỹ, nhà dinh dưỡng và nhiều người truyền tai nhau rằng ăn chay không đủ chất, ăn chay thiếu máu… Vậy điều đó có đúng hay không? Mời các bạn tìm hiểu qua lập luận một cách có căn cứ, và khoa học của tiến sỹ Lương Y Ngô […]